top of page

SERVICES

Some people dream of success. We make it happen.

ייעוץ אסטרולוגי - למה ולמי ?

 

הינך ניצוץ קטן ומיוחד, חלק נפלא מהבריאה.

וכניצוץ מיוחד, נולדת עם קווי אופי, שיעורים, מטרות שהן הייעוד הנשמתי וכישורים מיוחדים שמאפיינים אותך ורק אותך.

ברגע לידתך הכוכבים יצרו שדה אנרגטי, שמשפיע על חייך

המפה האסטרולוגית, מציגה את מיקום הכוכבים בשמים ברגע הקסום של לידתך. אנרגיה זו מלווה אותך לאורך חייך
 

השמש בתוספת כוכבים אחרים, מיקומם במפה ובמזלות השונים וכן הקשרים שנוצרים ביניהם הם מה שמבדיל ומייחד אותך משאר האנשים שנולדו באותו מזל ואפילו באותו יום שבו הגעת לעולם. 

הורוסקופ לפי מזל נעשה לפי שעה 00:00 של אותו היום, חודש או שנה אפילו שלגביהם מתייחסים ולכן הינו כללי ביותר.

רגע הלידה נבחר על ידי נשמתך ויש לכך משמעות עצומה.

מפת הלידה האסטרולוגית משקפת את מהותך ולא היא זו שקובעת אותה.
 

מכך אפשר להבין שהמפה אינה משקפת גורל קבוע מראש, אלא משרטטת מפת דרך שעוזרת לנווט בשבילי החיים.

בשלבים מסוימים כשמתעוררת שאלה או כשצריך חיזוק והבנה של המהות, הייעוד, מה לעשות ובמה לבחור בחיים המקצועיים, האישיים, הזוגיים ובכל תחום שקשור לאני העצמי, המפה האסטרולוגית עוזרת להתחבר למהות הפנימית ומציגה את הדרכים הפתוחות בפנייך וכך עוזרת להחליט ולפעול ממקום בהיר ובטוח יותר.

בפגישה נתמקד גם בהורוסקופ אישי לשנה הקרובה (מפת יום הולדת). כדי לזהות נק' זמן מהותיות וחשובות.

אין זמן טוב כמו ההווה להתחבר לעצמך ולבחור את נתיב חייך.

אני מזמינה אותך לפגישה אישית כדי להתחבר למהות שלך, לכישורים ולשיעורים כדי למצוא את הדרך המתאימה לך בשלב הנוכחי.

חגית דאבוש – אסטרולוגיה התפתחותית 050-8344816

(ניתן לברר שעת לידה בטלפון 3450* או במייל: info@piba.gov.il לציין שם מלא, ת.ז. בית חולים שבו נולדתם, שם האב)
 

  צור קשר​

bottom of page