top of page
חיפוש

שער אנרגטי לזוגיות ואחדות 2.2.2022


את התאריך הזה אי אפשר לפספס וגם לא כדאי כי הוא מגלם בתוכו אנרגיות שאנו זקוקים להן תמיד ועכשיו במיוחד


2.2.2022 מורכב ממספר 2 שמסמל דואליות, שיתופי פעולה, זוגיות ומערכות יחסים מאוזנים, איזון בין נתינה וקבלה, קבלת האחר כשווה (1+1).

באסטרולוגיה מספר 2 מקושר אל ונוס היפה, שמסמלת אהבה, הרמוניה, יופי, אמנות ואת הסיפוק החומרי והגופני.

2+2 = 4 - מסמל יציבות, בטחון, יסודות שמבוססים על סדר וארגון, מסגרת ומשפחתיות.

4 קשור להתנהלות מחושבת, לבניה וגם למה שקשור לבניה ובטחון חומרי ורגשי.

באסטרולוגיה מספר 4 מקושר אל הירח הרגשי, המשפחתי והאימהי. אמא, משפחתיות ומסגרת הם המעניקים לנו בטחון.

2+2+2 = 6 – מייצג הרמוניה, אחריות, אהבה, תמיכה ומשפחתיות. העניין עם המספר 6 שלעתים הוא רואה את האחר יותר מאשר את עצמו תוך הזנחת עצמו, לרב עם מספרים אחרים זה מתאזן, כמו בתאריך המיוחד של היום.

באסטרולוגיה מספר 6 מקושר אל מזל בתולה, שאין כמוהו במתן שרות ובדקדקנות.

2+2+2+2 = 8 – סמל האין סוף, קשור לכוח, לסמכות, למיניות, ליכולת מיסטית גבוהה ובשלילי לשתלטנות ונקמנות. זהו מספר המסמל אינטואיציות חזקות ויכולת להגיע לשיאים ועוצמות בלתי נגמרות, אך גם ההיפך.

בתאריך המיוחד שלנו, ה 8 חיובי ועוצמתי כי מורכב כולו מ 2 היפה.

באסטרולוגיה מספר 8 מקושר אל העקרב העוצמתי, בעל התשוקות שיורד למעמקים, אך גם עולה לעליונים.

2+2+2+2+2 = 10 = 1 מייצג התחלות חדשות, אנרגיית עשייה באסטרולוגיה מספר 1 מקושר אל מארס הזכרי והאנרגטי. מצד אחד, מארס זכרי, לוחמני, אבל מצד שני הוא מורכב כולו מ 2, אז האנרגיה מרוככת ומופנית לאחדות, שיוון, אחריות, הרמוניה. נראה שהאנרגיה תירתם לכוח של אנרגית שינוי לאיחוד ולא לפילוג, לביטחון ושיתופי פעולה.


לסיכום, בתאריך זה ובעיקר בשעות שמכילות במלואן את הספרה 2, כמו השעה 2 לפנות בוקר, 2 בצהריים, 2:22 השערים האנרגטיים פתוחים לקריאה לחידוש, לשינוי, ליציאה לדרך חדשה מבחינה אישית, לזימון או שיקום מערכות יחסים אישיות וגלובליות.


חישבו במה אתם רוצים שינוי, אם אתם רוצים לצאת לדרך חדשה, אז חישבו עליה, אם אתם רוצים להכניס אנרגיה חדשה של אחדות ביחסים קיימים או אפילו לאמץ אמונות ודפוסי חשיבה והתנהגות חדשים, חישבו עליהם ובקשו, פשוט בקשו מכל הלב, עזרה, שהדרך תהיה פתוחה, הצלחה ואהבה.


דמיינו את האנשים שאתם אוהבים, את האנשים שאתם רוצים בחייכם, את הקרובים והרחוקים וצרו בדמיונכם רשת מאחד לשני, רשת אנרגטית ומלאו אותה ברגשות טובים, בבקשות, בברכות והכניסו לתוכה אנרגיה של אחדות ושינוי ונשמו אותה לתוך כל תא ותא בגוף.


אוסיף, שככל שיותר אנשים יצטרפו לתפילות ובקשות בשעות אלו, התדר האנרגטי יעלה עבור כולנו.


אשמח שיתופים מהחוויות והתדרים שתרגישו.


מאחלת לכם שכל בקשותיכם יתבקשו ואהבה תמידית.

באהבה,

חגית דאבוש – מאמנת הוליסטית ואסטרולוגית 050-8344816


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
התאמת מזלות עקרב
התאמת מזלות קשת
התאמת מזלות גדי
התאמת מזלות דלי
התאמת מזלות דגים
שור טלה
תאומים טלה
סרטן טלה
בתולה טלה
אריה טלה
בתולה שור
שור שור
תאומים שור
סרטן שור
אריה שור
סרטן תאומים
שור תאומים
תאומים תאומים
אריה תאומים
בתולה תאומים
בתולה סרטן
שור סרטן
תאומים סרטן
סרטן סרטן
אריה סרטן
שור אריה
בתולה אריה
סרטן אריה
תאומים אריה
אריה בתולה
שור בתולה
בתולה בתולה
תאומים בתולה
סרטן בתולה
אריה אריה
שור מאזניים
בתולה מאזניים
תאומים מאזניים
סרטן מאזניים
אריה מאזניים
בתולה עקרב
שור עקרב
אריה עקרב
שור קשת
תאומים עקרב
סרטן עקרב
בתולה קשת
אריה קשת
תאומים קשת
סרטן קשת
בתולה גדי
שור גדי
תאומים גדי
אריה גדי
סרטן גדי
שור דלי
בתולה דלי
תאומים דלי
אריה דלי
סרטן דלי
דגים שור
סרטן דגים
תאומים דגים
אריה דגים
בתולה דגים
התאמת מזלות מאזניים
הורוסקופ 2021
מאזניים טלה
גדי טלה
דלי טלה
דגים טלה
טלה טלה
עקרב וטלה
קשת טלה
גדי שור
עקרב ושור
מאזניים ושור
דלי שור
טלה שור
קשת שור
טלה 2021
שור דגים
דלי תאומים
טלה תאומים
דגים תאומים
דלי סרטן
דגים סרטן
טלה סרטן
דגים אריה
דלי אריה
טלה אריה
דגים בתולה
דלי בתולה
טלה בתולה
דגים מאזניים
דלי מאזניים
טלה מאזניים
דגים עקרב
דלי עקרב
דלי קשת
טלה עקרב
דגים קשת
טלה קשת
דלי גדי
דגים גדי
טלה גדי
דגים דלי
דלי דלי
טלה דלי
דגים דגים
תאומים 2021
סרטן 2021
אריה 2021
דלי דגים
קשת תאומים
שור 2021
בתולה 2021
מאזניים 2021
עקרב 2021
קשת 2021
גדי 2021
עקרב סרטן
מאזניים סרטן
עקרב אריה
עקרב וגדי
מאזניים וגדי
עקרב ודלי
טלה דגים
דלי 2021
דגים 2021
מאזניים אריה
עקרב בתולה
מאזניים בתולה
מאזניים ודלי
עקרב ודגים
גדי תאומים
גדי סרטן
גדי אריה
גדי בתולה
גדי מאזניים
גדי עקרב
גדי קשת
גדי גדי
גדי דלי
גדי דגים
עקרב ותאומים
מאזניים תאומים
קשת סרטן
קשת אריה
קשת בתולה
קשת מאזניים
קשת עקרב
קשת קשת
קשת גדי
קשת דלי
קשת דגים
עקרב ומאזניים
מאזניים מאזניים
עקרב ועקרב
מאזניים עקרב
עקרב וקשת
מאזניים וקשת
מאזניים ודגים
bottom of page