top of page
חיפוש

ע"ב השמות - 72 השמות - הסבר כללי


"ע"ב השמות, הם הגשר בין כוחה של המודעות והתגלמותה בעולם הגשמי.

מי ייתן שתשתמשו בהם כדי להשיג את הנסים ואת הנפלאות שמחכים לנו עתה ובעתיד, למענכם ולמען האנושות כולה."

(המקובל, הרב ברג)


פתחתי בציטוטו של המקובל, הרב ברג, כדי להדגיש ולקשר את הקשר לעולם האימון (קואוצ'ינג).

אני מאמנת הוליסטית, מקשרת בין הרגש, המודעות והרוחניות ומצאתי את ע"ב השמות ככלי רב עוצמה, טכניקה מושלמת לחיבור בין המודעות לרוח.

מוקסמת מכוחם של השמות לסלק פחדים ורגשות שליליים תוך שימוש במקביל במודעות לפעולות ולמחשבות שלנו ונפעמת מהדיוק והמסרים המדויקים שהם מעבירים בכל פעם מחדש.

השימוש בטכניקה זו נועד לשימוש האנושות כולה, ללא הבדל בין מין, דת או גזע.


אז מה זו הטכניקה המדהימה הזו?

ע"ב או 72 השמות הם צירופי אותיות אשר משויכים לכינוייו הרבים של הבורא.

שמות אלה מוצפנים בשלושה פסוקים בספר שמות המתארים את קריאת ים סוף (פרק י"ד פסוקים יט', כ' וכ"א).

צירופים אלה התגלו ע"י חכמי הקבלה ומקנים לנו תקשורת עם השפע הרוחני, האין סופי.

הבורא נתן את הטכנולוגיה הזו למשה כדי שישתף אותה עם כלל בני האדם כדי לאפשר לכולם להתחבר לכוחות האלוהיים הטמונים בתוכם וכך להיחלץ מכל מצב קשה ויותר מכך ישיגו שליטה על העולם הגשמי.


טוב, ברור שמה שמעניין זה התכל'ס, מה עושים עם זה? נכון?

דמיינו שאתם משחקים עם שמות אנרגטיים.

כל שם נושא אנרגיה מיוחדת ופלאית שזמינה לכם כדי לרפא את הגוף, את הנפש, לסלק פחדים, לעזור בקבלת החלטות, להתחבר לאהבה וכד'.


הרעיון הוא להבין את משמעות צירוף האותיות – השם ואז להטמיע אותו בגוף ובנשמה ע"י מדיטציה קצרה או אפילו רק מחשבה ודימוי של האותיות מתמזגות עם האנרגיה שלנו והעוטפת אותנו ולבקש.

אם אנו זקוקים לשלווה, לבקש אותה תוך כדי התמזגות עם האנרגיה הזו. השילוב של התודעה עם התדר החזק של צירוף האותיות עושה את העבודה, מחבר אותנו לשפע וליכולות שיש בנו ושיש ביקום המופלא.


למעמיקים, יש ידע רב נוסף בשמות, הם משויכים למזלות, ספירות וכוכבים, אבל פה נתמקד בחיבור לאנרגיה בצורה הכי פשוטה וישירה.


בהמשך אפרסם פירוטים מעמיקים על כל שם ובינתיים בחרתי בשם שיעזור לנו לבנות גשרים ללבבות אחרים גם אם אנחנו מסוכסכים, כועסים, חושבים אחרת או פגועים.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
התאמת מזלות עקרב
התאמת מזלות קשת
התאמת מזלות גדי
התאמת מזלות דלי
התאמת מזלות דגים
שור טלה
תאומים טלה
סרטן טלה
בתולה טלה
אריה טלה
בתולה שור
שור שור
תאומים שור
סרטן שור
אריה שור
סרטן תאומים
שור תאומים
תאומים תאומים
אריה תאומים
בתולה תאומים
בתולה סרטן
שור סרטן
תאומים סרטן
סרטן סרטן
אריה סרטן
שור אריה
בתולה אריה
סרטן אריה
תאומים אריה
אריה בתולה
שור בתולה
בתולה בתולה
תאומים בתולה
סרטן בתולה
אריה אריה
שור מאזניים
בתולה מאזניים
תאומים מאזניים
סרטן מאזניים
אריה מאזניים
בתולה עקרב
שור עקרב
אריה עקרב
שור קשת
תאומים עקרב
סרטן עקרב
בתולה קשת
אריה קשת
תאומים קשת
סרטן קשת
בתולה גדי
שור גדי
תאומים גדי
אריה גדי
סרטן גדי
שור דלי
בתולה דלי
תאומים דלי
אריה דלי
סרטן דלי
דגים שור
סרטן דגים
תאומים דגים
אריה דגים
בתולה דגים
התאמת מזלות מאזניים
הורוסקופ 2021
מאזניים טלה
גדי טלה
דלי טלה
דגים טלה
טלה טלה
עקרב וטלה
קשת טלה
גדי שור
עקרב ושור
מאזניים ושור
דלי שור
טלה שור
קשת שור
טלה 2021
שור דגים
דלי תאומים
טלה תאומים
דגים תאומים
דלי סרטן
דגים סרטן
טלה סרטן
דגים אריה
דלי אריה
טלה אריה
דגים בתולה
דלי בתולה
טלה בתולה
דגים מאזניים
דלי מאזניים
טלה מאזניים
דגים עקרב
דלי עקרב
דלי קשת
טלה עקרב
דגים קשת
טלה קשת
דלי גדי
דגים גדי
טלה גדי
דגים דלי
דלי דלי
טלה דלי
דגים דגים
תאומים 2021
סרטן 2021
אריה 2021
דלי דגים
קשת תאומים
שור 2021
בתולה 2021
מאזניים 2021
עקרב 2021
קשת 2021
גדי 2021
עקרב סרטן
מאזניים סרטן
עקרב אריה
עקרב וגדי
מאזניים וגדי
עקרב ודלי
טלה דגים
דלי 2021
דגים 2021
מאזניים אריה
עקרב בתולה
מאזניים בתולה
מאזניים ודלי
עקרב ודגים
גדי תאומים
גדי סרטן
גדי אריה
גדי בתולה
גדי מאזניים
גדי עקרב
גדי קשת
גדי גדי
גדי דלי
גדי דגים
עקרב ותאומים
מאזניים תאומים
קשת סרטן
קשת אריה
קשת בתולה
קשת מאזניים
קשת עקרב
קשת קשת
קשת גדי
קשת דלי
קשת דגים
עקרב ומאזניים
מאזניים מאזניים
עקרב ועקרב
מאזניים עקרב
עקרב וקשת
מאזניים וקשת
מאזניים ודגים
bottom of page