top of page
חיפוש

ונוס

ונוס היפה והמקסימה, מייצגת את היופי והאהבה, הרמוניה וצמיחה וגם הנאה.

היא מתחנחנת ומפתה.... אך, למרות היופי והחן של ונוס היא עקשנית וכשהיא צריכה אינה רכה.

דרך ונוס אנו מבינים את הצרכים הרגשיים שלנו כדי להגיע לאהבה, את דרך ההתנהלות שלנו במערכות יחסים, את הערך העצמי ומה לא עובד בשבילנו בתחומים אלה, וממקום זה אפשר לעבוד על שינוי הדפוסים למציאת האיזון וההרמוניה עם עצמנו ועם האחר.

במיתולוגיה הרומית ונוס היא אלת האהבה והיופי ולפיכך הכוכב הבוהק מבין כוכבי הלכת שהיו ידועים לקדמונים קיבל את שמה.

במיתולוגיה היוונית נקראת ונוס, אפרודיטה וישנם מיתוסים שונים לגבי אופן הולדתה. הידוע מכולם הוא שהטיטן קרונוס סירס את אביו אורנוס והשליך את איבריו לים ליד האי קפריסין. הגלים הפרו את קצף גלי הים ומהם היא נולדה.

את המיתולוגיה של ונוס עולה יפיפייה וזוהרת מתוך גלי הים מכירים כולם ומקשרים אל מאפייני ונוס, אך יש לזכור את הדרך שבה הופרתה – הסירוס, הסירוס קשור למהות ונוס, להבנתה, לריצוי /סירוס שבה.

במפה האסטרולוגית ונוס מייצגת את היופי והאהבה, את הערך העצמי, את הרצון שלנו להיראות טוב בעיני אחרים, ולאו דווקא חיצונית, להיראות הרמוניים ומאוזנים, היא מראה את היכולת שלנו לחוות הנאה והחיבור שלנו לחומר.

ונוס שליטת המזלות מאזניים ושור ומכך שגם של בית 7 - בית הזוגיות ובית 2 שהינו בית הערכים/כספים.

מאזניים הינו קרדינלי (יוזם) ומיסוד האויר, דורש צדק, משקף הרמוניה, אהבה לאמנות ותרבות, רגישות לזולת, עבודת צוות, לעתים מרצה ומייצג את מערכות היחסים שלנו עם האחר.

שור הינו פיקסי (יציב) ומיסוד האדמה. השור בעל נטייה לאמנות, מוסיקה, אהבת יופי וטבע, נוחיות, חומרנות, עקשנות.וגם חושניות.

שילוב מזלות אלה עם ונוס היפה, נותן לה את הכוח והעקשנות לספק את הצרכים הרגשיים שלה בלי לבטל את עצמה. ונוס מבטאת את הכוח שבנשיות וחושניות.

ונוס והיבטיה מראים למי אנו נמשכים, אך לא רק, אלא גם לדרך תפיסתנו את עצמנו.

במפת אשה תשקף את הדימוי הנשי סקסואלי העצמי, במפת גבר את טיפוס האשה שאליה הוא מתמגנט. הסיבות למשיכה ו"ההתמגנטות" קשורות להתנסויות הנשמה בחיים אחרים וההשלכות לחיים אלו.

הקשר ונוס לשור ולבית הכספים, משקף את הצד החושני, ההנאה ממין ברמה הארצית, את הצורך בדברים יפים והנאה חושית, את יחסנו לאוכל, ליין טוב וכן את ההתפנקות או העדרה.

בסיכום, ונוס מספרת לנו על הצרכים שלנו במערכות יחסים, על יכולתנו להפיק הנאה ולאהוב, האם אנו מרצים, מסרסים או מאוזנים, על יחסנו לחומר ולחושניות שיש או אין בנו.

השפעת ונוס ייחודית לכל אחד על פי המפה האישית.

להבנת הונוס האישית שלכם הנכם מוזמנים ליצור קשר לפגישה אישית.

התאמת מזלות עקרב
התאמת מזלות קשת
התאמת מזלות גדי
התאמת מזלות דלי
התאמת מזלות דגים
שור טלה
תאומים טלה
סרטן טלה
בתולה טלה
אריה טלה
בתולה שור
שור שור
תאומים שור
סרטן שור
אריה שור
סרטן תאומים
שור תאומים
תאומים תאומים
אריה תאומים
בתולה תאומים
בתולה סרטן
שור סרטן
תאומים סרטן
סרטן סרטן
אריה סרטן
שור אריה
בתולה אריה
סרטן אריה
תאומים אריה
אריה בתולה
שור בתולה
בתולה בתולה
תאומים בתולה
סרטן בתולה
אריה אריה
שור מאזניים
בתולה מאזניים
תאומים מאזניים
סרטן מאזניים
אריה מאזניים
בתולה עקרב
שור עקרב
אריה עקרב
שור קשת
תאומים עקרב
סרטן עקרב
בתולה קשת
אריה קשת
תאומים קשת
סרטן קשת
בתולה גדי
שור גדי
תאומים גדי
אריה גדי
סרטן גדי
שור דלי
בתולה דלי
תאומים דלי
אריה דלי
סרטן דלי
דגים שור
סרטן דגים
תאומים דגים
אריה דגים
בתולה דגים
התאמת מזלות מאזניים
הורוסקופ 2021
מאזניים טלה
גדי טלה
דלי טלה
דגים טלה
טלה טלה
עקרב וטלה
קשת טלה
גדי שור
עקרב ושור
מאזניים ושור
דלי שור
טלה שור
קשת שור
טלה 2021
שור דגים
דלי תאומים
טלה תאומים
דגים תאומים
דלי סרטן
דגים סרטן
טלה סרטן
דגים אריה
דלי אריה
טלה אריה
דגים בתולה
דלי בתולה
טלה בתולה
דגים מאזניים
דלי מאזניים
טלה מאזניים
דגים עקרב
דלי עקרב
דלי קשת
טלה עקרב
דגים קשת
טלה קשת
דלי גדי
דגים גדי
טלה גדי
דגים דלי
דלי דלי
טלה דלי
דגים דגים
תאומים 2021
סרטן 2021
אריה 2021
דלי דגים
קשת תאומים
שור 2021
בתולה 2021
מאזניים 2021
עקרב 2021
קשת 2021
גדי 2021
עקרב סרטן
מאזניים סרטן
עקרב אריה
עקרב וגדי
מאזניים וגדי
עקרב ודלי
טלה דגים
דלי 2021
דגים 2021
מאזניים אריה
עקרב בתולה
מאזניים בתולה
מאזניים ודלי
עקרב ודגים
גדי תאומים
גדי סרטן
גדי אריה
גדי בתולה
גדי מאזניים
גדי עקרב
גדי קשת
גדי גדי
גדי דלי
גדי דגים
עקרב ותאומים
מאזניים תאומים
קשת סרטן
קשת אריה
קשת בתולה
קשת מאזניים
קשת עקרב
קשת קשת
קשת גדי
קשת דלי
קשת דגים
עקרב ומאזניים
מאזניים מאזניים
עקרב ועקרב
מאזניים עקרב
עקרב וקשת
מאזניים וקשת
מאזניים ודגים
bottom of page