top of page
חיפוש

מרס האנרגטי עובר לטלה ומבעיר בתוכנו אש


היום 29/6/2020 מארס עובר ממזל דגים המימי והמעורפל, לטלה האנרגטי והיוזם.

מארס הוא שליט מזל טלה, מה שמעניק לו אנרגיה חזקה במיוחד במיקום זה.

מעבר זה יביא לשינוי משמעותי ברמת האנרגיה שלנו. מאנרגיה ירודה ובלבול, אנרגיה של סחף, אנו עוברים לאנרגיה פיזית חזקה, אנרגיה יוזמת וישירה.

השינוי מביא עמו דגש על האני, צורך להילחם על העצמאות, הזהות העצמית ויציאה מהישרדות להתקדמות, לעשייה.

צריך לתת לאנרגיה זו להניע אותנו גופנית, לריקוד לספורט, ליוזמות ולא להשאיר אותה סגורה פן תפרוץ כמו הר געש, בצורת כעס, מילים פוגעות או חלילה בדרך של אלימות.

מרס במיקום זה מבקש לפעול בהתלהבות, בישירות וכנות למען עצמנו קודם כל. לפעול בדרך שבה אנו מאמינים, אבל לזכור שגם אם הצד השני לא מסכים, לשמור על כבוד ואיפוק ולנהל שיח ולפעול בצורה בטוחה ולא לפעול באימפולסיביות ואגרסיביות.

נסו לשכנע, נסו לשנות, אך אל תשרפו קשרים ובטח אל תצאו לעימותים אלימים.

זה הזמן להוציא לפועל יוזמות ופרויקטים שתוכננו או נעצרו גם אם הדברים לא קורים בקצב הרצוי. (השפעת כוכבים אחרים מורגשות ומעכבות, אך זו לא סיבה לעצור)

חשוב לציין, שבדרך כלל מארס נמצא בכל מזל כחודש וחצי – חודשיים והפעם בשל רטרו שיחל ב 8/9 ישהה בטלה כחצי שנה ! (יעבור למזל שור ב 7/1/2021)

ב 8/9/20 כשיחל הרטרו, תהיה עצירה או האטה מסוימת לצורך בדיקה של הצרכים והרצונות הפנימיים הנכונים לאותו זמן והתאמת הפעולות בהתאם

הרטרו יסתיים ב 13/1/21 וחשוב לא לקבל החלטות פזיזות בתקופה זו, גם אם התסכול מציף.

הדרך הטובה ביותר להוציא את עודף האנרגיות ולהתמקד בעשייה ומחשבה היא לשלב ספורט עם דמיון מודרך לרגיעה והשגת מטרות.

אצל כל אחד מאתנו המעבר לוחץ על נקודה שונה, תחום אחר וזאת בהתאם למיקום מארס במפה אסטרולוגית האישית. אם מארס עובר בבית הכספים יהיה קשור לתחום זה ואם החברתי אז החברתי וכדומה.

כדי להפיק את המירב ממעבר דינמי זה, כדי לבנות ולא להרוס, מזמינה לקבוע אתי פגישה להבנת תהליך זה ואחרים במפה האישית והייחודית לכל אחד ואחת..

שינון המילה איפוק כמו מנטרה בתקופה תזכיר לעצור רגע לפני ש.... גם כשההרגשה היא שהדם עולה לראש.

מאחלת לכולנו שנדע להפיק מהאנרגיה הזו את המיטב כדי לשפר ולהתקדם למקום הנכון עבורנו.

להכוונה וייעוץ עפ"י מפה אישית

חגית דאבוש – אסטרולוגיה התפתחותית, NLP וטיפולים אנרגטיים 050-8344816

התאמת מזלות עקרב
התאמת מזלות קשת
התאמת מזלות גדי
התאמת מזלות דלי
התאמת מזלות דגים
שור טלה
תאומים טלה
סרטן טלה
בתולה טלה
אריה טלה
בתולה שור
שור שור
תאומים שור
סרטן שור
אריה שור
סרטן תאומים
שור תאומים
תאומים תאומים
אריה תאומים
בתולה תאומים
בתולה סרטן
שור סרטן
תאומים סרטן
סרטן סרטן
אריה סרטן
שור אריה
בתולה אריה
סרטן אריה
תאומים אריה
אריה בתולה
שור בתולה
בתולה בתולה
תאומים בתולה
סרטן בתולה
אריה אריה
שור מאזניים
בתולה מאזניים
תאומים מאזניים
סרטן מאזניים
אריה מאזניים
בתולה עקרב
שור עקרב
אריה עקרב
שור קשת
תאומים עקרב
סרטן עקרב
בתולה קשת
אריה קשת
תאומים קשת
סרטן קשת
בתולה גדי
שור גדי
תאומים גדי
אריה גדי
סרטן גדי
שור דלי
בתולה דלי
תאומים דלי
אריה דלי
סרטן דלי
דגים שור
סרטן דגים
תאומים דגים
אריה דגים
בתולה דגים
התאמת מזלות מאזניים
הורוסקופ 2021
מאזניים טלה
גדי טלה
דלי טלה
דגים טלה
טלה טלה
עקרב וטלה
קשת טלה
גדי שור
עקרב ושור
מאזניים ושור
דלי שור
טלה שור
קשת שור
טלה 2021
שור דגים
דלי תאומים
טלה תאומים
דגים תאומים
דלי סרטן
דגים סרטן
טלה סרטן
דגים אריה
דלי אריה
טלה אריה
דגים בתולה
דלי בתולה
טלה בתולה
דגים מאזניים
דלי מאזניים
טלה מאזניים
דגים עקרב
דלי עקרב
דלי קשת
טלה עקרב
דגים קשת
טלה קשת
דלי גדי
דגים גדי
טלה גדי
דגים דלי
דלי דלי
טלה דלי
דגים דגים
תאומים 2021
סרטן 2021
אריה 2021
דלי דגים
קשת תאומים
שור 2021
בתולה 2021
מאזניים 2021
עקרב 2021
קשת 2021
גדי 2021
עקרב סרטן
מאזניים סרטן
עקרב אריה
עקרב וגדי
מאזניים וגדי
עקרב ודלי
טלה דגים
דלי 2021
דגים 2021
מאזניים אריה
עקרב בתולה
מאזניים בתולה
מאזניים ודלי
עקרב ודגים
גדי תאומים
גדי סרטן
גדי אריה
גדי בתולה
גדי מאזניים
גדי עקרב
גדי קשת
גדי גדי
גדי דלי
גדי דגים
עקרב ותאומים
מאזניים תאומים
קשת סרטן
קשת אריה
קשת בתולה
קשת מאזניים
קשת עקרב
קשת קשת
קשת גדי
קשת דלי
קשת דגים
עקרב ומאזניים
מאזניים מאזניים
עקרב ועקרב
מאזניים עקרב
עקרב וקשת
מאזניים וקשת
מאזניים ודגים
bottom of page