top of page
חיפוש

חילונים, דתיים ומה שביניהם


חילונים, דתיים ומה שביניהם

בתקופה הזו נראה שהניגוד בין המגזרים מחריף מתמיד, אך דעתי היא שנגיף הקורונה דווקא יקרב בין המגזרים ולמה ?

כי בזכות הנגיף שני הצדדים לומדים לשתף פעולה. זה לא יקרה ביום, אבל יקרה.

אני חוזרת על מה שכבר כתבתי – העולם משתנה ואנו חווים תהליך של שינוי מסגרות, עקרונות ויותר מכל שינוי בתפיסה והאידיאלים האישיים והחברתיים (עידן הדלי)

העולם החרדי חשוף פחות לתקשורת ומסתגר בתוך עצמו וכעת לומד את הצורך בקשר עם שאר העולם כדי לשרוד והצד החילוני לומד לכבד את הגישה של המגזר החרדי כדי להציל את חייהם של שני המגזרים. במלחמה לא נשיג כלום, הבנה מדוע הגענו למצב הנוכחי ומציאת דרכים נאורות תביא תוצאה טובה בהרבה.

הרבנים רוצים בטובת אנשי קהילתם ושיח בריא ומכבד מוכיח את עצמו.

נכון שיש קיצוניים, אבל יש בשני הצדדים. גם החילוניים הפרו ומפרים את ההוראות, למרות שחשופים למידע רב יותר מאשר אנשי המגזר החרדי ולהזכירכם, עד שהחלו להסתובב שוטרים ברחובות, להתריע ולחלק קנסות, כמות לא מבוטלת של אנשים במגזר החילוני המשיכו בחייהם כאילו כלום לא קורה.

מונחת עתה תשתית לגשר בלתי נראה בין המנהיגים ואני מאמינה שלאחר מכן בין האזרחים.

בריאות שני הצדדים תלויה אחד בשני וזה הזמן להניח בצד את הדעות הקדומות, את הפחדים והשנאה, לכבד וליצור שיח הולם יותר.

השינוי הוא לכיוון תודעה אחת.

החרדים שסגורים בקהילות נחשפים כעת לשוטרים, חיילים וגם אזרחים חילוניים שמספקים אוכל וציוד כדי לעזור להם בתקופה הקשה וזה לא פשוט עבורם. שינוי דפוסי מחשבה וקבלת האחר זהו תהליך שלוקח זמן ונחת על כולנו ללא שום התראה והכנה.

אני מתייחסת כמובן רק לצדדים הקיצוניים. רבים הם החילוניים וחרדים שמכבדים זה את זה ובקשרים אמיצים עוד טרם ימי הקורונה. חרדים שמחוברים למדינה ולעשייה וחילונים שפחות מחוברים (השמאל הקיצוני לדוגמא).

בסיכום, הקורונה מלמד אותנו שיתוף פעולה ואיחוד. שיעור קשה ולא קצר, אז בואו נהייה תלמידים טובים ונשנה ביחד את העולם.

מברכת את כולם בברכת שבוע מבורך, אחדות ובריאות.

באהבה,

חגית דאבוש – 050-8344816 אסטרולוגיה, NLP, דמיון מודרך וטיפולים אנרגטיים.

(ברוח התקופה הפגישות הן טלפוניות/וירטואליות ומחזקות באותה מידה)

התאמת מזלות עקרב
התאמת מזלות קשת
התאמת מזלות גדי
התאמת מזלות דלי
התאמת מזלות דגים
שור טלה
תאומים טלה
סרטן טלה
בתולה טלה
אריה טלה
בתולה שור
שור שור
תאומים שור
סרטן שור
אריה שור
סרטן תאומים
שור תאומים
תאומים תאומים
אריה תאומים
בתולה תאומים
בתולה סרטן
שור סרטן
תאומים סרטן
סרטן סרטן
אריה סרטן
שור אריה
בתולה אריה
סרטן אריה
תאומים אריה
אריה בתולה
שור בתולה
בתולה בתולה
תאומים בתולה
סרטן בתולה
אריה אריה
שור מאזניים
בתולה מאזניים
תאומים מאזניים
סרטן מאזניים
אריה מאזניים
בתולה עקרב
שור עקרב
אריה עקרב
שור קשת
תאומים עקרב
סרטן עקרב
בתולה קשת
אריה קשת
תאומים קשת
סרטן קשת
בתולה גדי
שור גדי
תאומים גדי
אריה גדי
סרטן גדי
שור דלי
בתולה דלי
תאומים דלי
אריה דלי
סרטן דלי
דגים שור
סרטן דגים
תאומים דגים
אריה דגים
בתולה דגים
התאמת מזלות מאזניים
הורוסקופ 2021
מאזניים טלה
גדי טלה
דלי טלה
דגים טלה
טלה טלה
עקרב וטלה
קשת טלה
גדי שור
עקרב ושור
מאזניים ושור
דלי שור
טלה שור
קשת שור
טלה 2021
שור דגים
דלי תאומים
טלה תאומים
דגים תאומים
דלי סרטן
דגים סרטן
טלה סרטן
דגים אריה
דלי אריה
טלה אריה
דגים בתולה
דלי בתולה
טלה בתולה
דגים מאזניים
דלי מאזניים
טלה מאזניים
דגים עקרב
דלי עקרב
דלי קשת
טלה עקרב
דגים קשת
טלה קשת
דלי גדי
דגים גדי
טלה גדי
דגים דלי
דלי דלי
טלה דלי
דגים דגים
תאומים 2021
סרטן 2021
אריה 2021
דלי דגים
קשת תאומים
שור 2021
בתולה 2021
מאזניים 2021
עקרב 2021
קשת 2021
גדי 2021
עקרב סרטן
מאזניים סרטן
עקרב אריה
עקרב וגדי
מאזניים וגדי
עקרב ודלי
טלה דגים
דלי 2021
דגים 2021
מאזניים אריה
עקרב בתולה
מאזניים בתולה
מאזניים ודלי
עקרב ודגים
גדי תאומים
גדי סרטן
גדי אריה
גדי בתולה
גדי מאזניים
גדי עקרב
גדי קשת
גדי גדי
גדי דלי
גדי דגים
עקרב ותאומים
מאזניים תאומים
קשת סרטן
קשת אריה
קשת בתולה
קשת מאזניים
קשת עקרב
קשת קשת
קשת גדי
קשת דלי
קשת דגים
עקרב ומאזניים
מאזניים מאזניים
עקרב ועקרב
מאזניים עקרב
עקרב וקשת
מאזניים וקשת
מאזניים ודגים
bottom of page