top of page
חיפוש

רבות מחשבות בלב איש... השאלה לאן הן מנתבות אותו


לפני שנים קראתי אודות ניסוי שנעשה:

אדם החליק ונפל בסמוך לבית קפה הומה אנשים. חלק מאורחי בית הקפה ניגשו לבדוק אם הוא צריך עזרה, אחרים רק הסתכלו והמשיכו בעניינם והיו כאלה שאפילו לא הסיטו לעברו מבט. אותו אחד שנפל קם והתרחק מהמקום.

לאחר מספר דקות חזר והסתובב בין יושבי בית הקפה. האם לדעתכם מישהו פנה אליו ושאל אותו לשלומו או הסתכל עליו ?אפילו לא אחד. וזאת לא כי לאנשים לא איכפת מאחרים, אלא כי המוח שלנו לא זוכר אירועים ואנשים שהם שוליים עבורנו, המוח חשוף למידע רב מדי וכדי שלא נטבע בפרטים הוא מסנן את המידע במספר מסננים ואחד מהם הוא השמטה (השמטת אירועים שאינם חשובים עבורנו) גם אם עבור מי שחווה אותו האירוע היה מביך ומשפיל עבור הצופה זה לא כך. כשקורה משהו "מפדח" רב האנשים (בעקר ילדים וצעירים) נשארים עם הבושה והמחשבה שצוחקים עליהם לזמן ממושך לאחר המקרה ולמה ? כי הם חושבים שהעולם סובב סביבם וכולם זוכרים וחושבים עליהם, אבל מתברר שלא ומהניסוי אנו לומדים אף יותר מכך. הפרשנות שלנו לאירועים היא סובייקטיבית וזה נכון גם לגבי הציפיות שלנו מאחרים. חלקנו מצפים לתשומת לב מתמדת ונעלבים כששכחו, התעלמו או לא חזרו אלינו והפרשנות ל"התעלמות" שונה בהתאם למבנה הרגשי ולדפוס המחשבה שלנו. אחד כלל לא יתייחס, אחר יעיר וימשיך הלאה, השלישי יפגע ויכעס והרביעי אפילו ינתק קשר מן הסתם לזה שלא יתייחס קל יותר נפשית ובמערכות יחסים מאשר לאחרים ובסופו של דבר זה מה שרובנו רוצים גם אם לא יודעים איך לעשות זאת אבל תסכימו אתי שאם אנו פועלים שוב ושוב באותה הדרך שמובילה אותנו למקומות לא טובים, כדאי לאמץ תובנות ודפוסי פעולה חדשים.NLP, דמיון מודרך ושיטות נוספות שבהן אני נעזרת, יוצרים שינוי עמוק ומהיר בדפוסי המחשבה האוטומטיים לטובת חדשים שמועילים ומספקים אותנו. כדאי ומומלץ לכל נושא

שיהיה לכולם שבוע ונפלא 😊

לפרטים נוספים וקביעת פגישה: חגית דאבוש 050-8344816

ייעוץ והכוונה באמצעות אסטרולוגיה, NLP, תדרים אנרגטיים ועוד.

התאמת מזלות עקרב
התאמת מזלות קשת
התאמת מזלות גדי
התאמת מזלות דלי
התאמת מזלות דגים
שור טלה
תאומים טלה
סרטן טלה
בתולה טלה
אריה טלה
בתולה שור
שור שור
תאומים שור
סרטן שור
אריה שור
סרטן תאומים
שור תאומים
תאומים תאומים
אריה תאומים
בתולה תאומים
בתולה סרטן
שור סרטן
תאומים סרטן
סרטן סרטן
אריה סרטן
שור אריה
בתולה אריה
סרטן אריה
תאומים אריה
אריה בתולה
שור בתולה
בתולה בתולה
תאומים בתולה
סרטן בתולה
אריה אריה
שור מאזניים
בתולה מאזניים
תאומים מאזניים
סרטן מאזניים
אריה מאזניים
בתולה עקרב
שור עקרב
אריה עקרב
שור קשת
תאומים עקרב
סרטן עקרב
בתולה קשת
אריה קשת
תאומים קשת
סרטן קשת
בתולה גדי
שור גדי
תאומים גדי
אריה גדי
סרטן גדי
שור דלי
בתולה דלי
תאומים דלי
אריה דלי
סרטן דלי
דגים שור
סרטן דגים
תאומים דגים
אריה דגים
בתולה דגים
התאמת מזלות מאזניים
הורוסקופ 2021
מאזניים טלה
גדי טלה
דלי טלה
דגים טלה
טלה טלה
עקרב וטלה
קשת טלה
גדי שור
עקרב ושור
מאזניים ושור
דלי שור
טלה שור
קשת שור
טלה 2021
שור דגים
דלי תאומים
טלה תאומים
דגים תאומים
דלי סרטן
דגים סרטן
טלה סרטן
דגים אריה
דלי אריה
טלה אריה
דגים בתולה
דלי בתולה
טלה בתולה
דגים מאזניים
דלי מאזניים
טלה מאזניים
דגים עקרב
דלי עקרב
דלי קשת
טלה עקרב
דגים קשת
טלה קשת
דלי גדי
דגים גדי
טלה גדי
דגים דלי
דלי דלי
טלה דלי
דגים דגים
תאומים 2021
סרטן 2021
אריה 2021
דלי דגים
קשת תאומים
שור 2021
בתולה 2021
מאזניים 2021
עקרב 2021
קשת 2021
גדי 2021
עקרב סרטן
מאזניים סרטן
עקרב אריה
עקרב וגדי
מאזניים וגדי
עקרב ודלי
טלה דגים
דלי 2021
דגים 2021
מאזניים אריה
עקרב בתולה
מאזניים בתולה
מאזניים ודלי
עקרב ודגים
גדי תאומים
גדי סרטן
גדי אריה
גדי בתולה
גדי מאזניים
גדי עקרב
גדי קשת
גדי גדי
גדי דלי
גדי דגים
עקרב ותאומים
מאזניים תאומים
קשת סרטן
קשת אריה
קשת בתולה
קשת מאזניים
קשת עקרב
קשת קשת
קשת גדי
קשת דלי
קשת דגים
עקרב ומאזניים
מאזניים מאזניים
עקרב ועקרב
מאזניים עקרב
עקרב וקשת
מאזניים וקשת
מאזניים ודגים
bottom of page