top of page
חיפוש

חוויה מחיים קודמים אובדן הקול

סיפורים מהחיים העכשוויים וגם מהקודמים –

יקרים, במסגרת הטיפולים הטפולים בעזרת דמיון מודרך להיזכרות בחיים קודמים, אני נחשפת לחוויות וסיפורים מדהימים ואשתף אתכם באחד מהם,כמובן ללא פרטים מזהים על המטופל.

מוגש לכם באהבה הסיפור הראשון במה שתלוי בכם אם יהפוך לסדרה.

אובדן הקול –

הגיעה אלי מטופלת מדהימה, נאה מאד, מצליחה בתחומה, משכילה ונעימה, אשר מדי פעם אובד לה הקול לתקופה ארוכה והדבר פוגם באיכות חייה, בעבודתה... אתם יודעים, קשה לנו לא לדבר :-)

בשיחה זיהיתי שאובדן הקול מתרחש בתקופות של שינויים גם אם הם חיוביים ונעשו על פי רצונה.

ביקשנו לדעת מדוע נעלם לה הקול ובהנחייתי היא יצאה לחוויה.

לקח לה זמן להתחבר לזמן ולמרחב שבו חוותה את החוויה, אך נקודת הזמן באותו מחזור חיים שבו חוותה את הטראומה הייתה בילדותה.

היא ראתה (נזכרה) שהייתה ילדה קטנה וגבר זר דפק על דלת ביתם בחוזקה וחיפש את אמה.

מהפחד התחבאה מכווצת כולה וכך כנראה גם ניצלה.

אותו הגבר צעק על אמה ולנגד עיניה חנק אותה עד שפסקה נשימתה.

הילדה הקטנה והאומללה הסתתרה והרגישה את הצרחה בתוכה, אך קולה לא נשמע.

לאחר רצח אמה, נשארה לבדה, ללא הורים (אביה לא היה בחייה מרגע לידתה) וגדלה בבדידות שכפתה על עצמה מתוך חוסר בטחון ואמונה באנשים ואכן גם בחיים הנוכחיים אינה נותנת את לבה לאחרים עד הסוף, כך שמעבר לאובדן הקול השפיעה עליה אותה חוויה גם בהיבטים אחרים בחייה.

ההקשר ברור, החוויה שחוותה קשורה לחניקת אמה ולאלם שאליו היא נכנסה וגם מאותה נקודה השתנו חייה ללא היכר ולכן הקול נעלם כשהיא חווה שינויים משמעותיים.

במהלך התהליך שלחתי לה אור ותדרים לפיגוג הפחד וחיזקתי אותה שכאן ועכשיו היא בטוחה. ברטרו הילינג, שזה התיקון היא דמיינה חיים יפים ומאושרים עם אמה, עם זוגיות טובה בהמשך, ילדים ושמחה ואת הזיכרון הזה הטמיעה בתוכה.

את הטיפול סיימה בהתרגשות והקלה.

הזיכרונות מחיים אחרים טבועים בנו גם אם אנו לא זוכרים אותם במודע ומשפיעים עלינו במהלך חיינו הנוכחיים וישפיעו גם בעתידיים אם לא נבין את מקורם ונתקנם.

גם חוויות חיוביות וכישורים מולדים מועצמים בדיוק באותו תהליך.

אני פה בשבילכם אם גם אתם רוצים לשחרר טראומות וקשיים

ו/או להעצים כישרונות מולדים.

באהבה, חגית דאבוש 050-8344816

אםעצמים בדיוק באותו תהליך.

התאמת מזלות עקרב
התאמת מזלות קשת
התאמת מזלות גדי
התאמת מזלות דלי
התאמת מזלות דגים
שור טלה
תאומים טלה
סרטן טלה
בתולה טלה
אריה טלה
בתולה שור
שור שור
תאומים שור
סרטן שור
אריה שור
סרטן תאומים
שור תאומים
תאומים תאומים
אריה תאומים
בתולה תאומים
בתולה סרטן
שור סרטן
תאומים סרטן
סרטן סרטן
אריה סרטן
שור אריה
בתולה אריה
סרטן אריה
תאומים אריה
אריה בתולה
שור בתולה
בתולה בתולה
תאומים בתולה
סרטן בתולה
אריה אריה
שור מאזניים
בתולה מאזניים
תאומים מאזניים
סרטן מאזניים
אריה מאזניים
בתולה עקרב
שור עקרב
אריה עקרב
שור קשת
תאומים עקרב
סרטן עקרב
בתולה קשת
אריה קשת
תאומים קשת
סרטן קשת
בתולה גדי
שור גדי
תאומים גדי
אריה גדי
סרטן גדי
שור דלי
בתולה דלי
תאומים דלי
אריה דלי
סרטן דלי
דגים שור
סרטן דגים
תאומים דגים
אריה דגים
בתולה דגים
התאמת מזלות מאזניים
הורוסקופ 2021
מאזניים טלה
גדי טלה
דלי טלה
דגים טלה
טלה טלה
עקרב וטלה
קשת טלה
גדי שור
עקרב ושור
מאזניים ושור
דלי שור
טלה שור
קשת שור
טלה 2021
שור דגים
דלי תאומים
טלה תאומים
דגים תאומים
דלי סרטן
דגים סרטן
טלה סרטן
דגים אריה
דלי אריה
טלה אריה
דגים בתולה
דלי בתולה
טלה בתולה
דגים מאזניים
דלי מאזניים
טלה מאזניים
דגים עקרב
דלי עקרב
דלי קשת
טלה עקרב
דגים קשת
טלה קשת
דלי גדי
דגים גדי
טלה גדי
דגים דלי
דלי דלי
טלה דלי
דגים דגים
תאומים 2021
סרטן 2021
אריה 2021
דלי דגים
קשת תאומים
שור 2021
בתולה 2021
מאזניים 2021
עקרב 2021
קשת 2021
גדי 2021
עקרב סרטן
מאזניים סרטן
עקרב אריה
עקרב וגדי
מאזניים וגדי
עקרב ודלי
טלה דגים
דלי 2021
דגים 2021
מאזניים אריה
עקרב בתולה
מאזניים בתולה
מאזניים ודלי
עקרב ודגים
גדי תאומים
גדי סרטן
גדי אריה
גדי בתולה
גדי מאזניים
גדי עקרב
גדי קשת
גדי גדי
גדי דלי
גדי דגים
עקרב ותאומים
מאזניים תאומים
קשת סרטן
קשת אריה
קשת בתולה
קשת מאזניים
קשת עקרב
קשת קשת
קשת גדי
קשת דלי
קשת דגים
עקרב ומאזניים
מאזניים מאזניים
עקרב ועקרב
מאזניים עקרב
עקרב וקשת
מאזניים וקשת
מאזניים ודגים
bottom of page