top of page
חיפוש

מעבר מרקורי לתאומים


מרקורי עובר לתאומים (13/6/16) - מרקורי הוא שליטו של מזל תאומים והמאפיינים שלהם דומים, תקשורת מכל הסוגים, תנועה, קלילות וכשמרקורי עובר לתאומים הוא מדגיש תכונות אלו ומאפשר ליצור קשרים חדשים, לחדש ישנים, להביע את עצמנו בכתב ובעל פה ודבר נוסף הוא ההתעניינות באחרים, סקרנות בשלל נושאים והאמת שגם רכילות ושמועות מוצאות דרכן אל מי שמקשיב והמלצתי היא לוודא אמינות מקורן ותוכנן. מעבר מרקורי למזל תאומים מתרחש לאחר שהותו במזל שור שמיסוד האדמה שאילץ אותנו לחשיבה מתונה יותר, להתחשב במציאות ולהיות על הקרקע ולכן מתקבלת התחושה הקלילה. אמנם מעבר זה טוב לכולנו, אך היבטים שנוצרים בין מרקורי לכוכבים אחרים וכלל מערך הכוכבים בשלושת השבועות בהם הוא שוהה בתאומים יוצרים גם "קצרים" בתקשורת האישית והמדינית, בעיות בתחבורה (תנועה) ובלבול בדרך הפיזית והמחשבתית. אך לפחות בשבוע הראשון של שהות מרקורי בתאומים אנו צפויים ליהנות מהשפעתו המיטיבה. איך עובדים עם מרקורי בתאומים ? משחררים ומתקדמים. מקדישים מחשבה לדפוסים שתוקעים אותנו במקומות שלא טובים לנו, שמגבילים. עוצרים, נושמים, מכניסים את השינוי לתודעה, מדמיינים את החדש ומשחררים את הישן. זמן מעולה לשחרר מה שכבר לא מתאים. לשנות את המציאות שלנו.

חשוב לציין שהשפעת מרקורי או כל כוכב אחר על כל אחד מתבטאת באופן שונה וזאת לפי מיקום הכוכבים ברגע לידתו (מפה אישית). מי שמעוניין לבדוק את השפעת הכוכבים באופן אישי מוזמן לפגישה אישית טלפונית או פרונטלית.

חגית דאבוש – 050-8344816.

התאמת מזלות עקרב
התאמת מזלות קשת
התאמת מזלות גדי
התאמת מזלות דלי
התאמת מזלות דגים
שור טלה
תאומים טלה
סרטן טלה
בתולה טלה
אריה טלה
בתולה שור
שור שור
תאומים שור
סרטן שור
אריה שור
סרטן תאומים
שור תאומים
תאומים תאומים
אריה תאומים
בתולה תאומים
בתולה סרטן
שור סרטן
תאומים סרטן
סרטן סרטן
אריה סרטן
שור אריה
בתולה אריה
סרטן אריה
תאומים אריה
אריה בתולה
שור בתולה
בתולה בתולה
תאומים בתולה
סרטן בתולה
אריה אריה
שור מאזניים
בתולה מאזניים
תאומים מאזניים
סרטן מאזניים
אריה מאזניים
בתולה עקרב
שור עקרב
אריה עקרב
שור קשת
תאומים עקרב
סרטן עקרב
בתולה קשת
אריה קשת
תאומים קשת
סרטן קשת
בתולה גדי
שור גדי
תאומים גדי
אריה גדי
סרטן גדי
שור דלי
בתולה דלי
תאומים דלי
אריה דלי
סרטן דלי
דגים שור
סרטן דגים
תאומים דגים
אריה דגים
בתולה דגים
התאמת מזלות מאזניים
הורוסקופ 2021
מאזניים טלה
גדי טלה
דלי טלה
דגים טלה
טלה טלה
עקרב וטלה
קשת טלה
גדי שור
עקרב ושור
מאזניים ושור
דלי שור
טלה שור
קשת שור
טלה 2021
שור דגים
דלי תאומים
טלה תאומים
דגים תאומים
דלי סרטן
דגים סרטן
טלה סרטן
דגים אריה
דלי אריה
טלה אריה
דגים בתולה
דלי בתולה
טלה בתולה
דגים מאזניים
דלי מאזניים
טלה מאזניים
דגים עקרב
דלי עקרב
דלי קשת
טלה עקרב
דגים קשת
טלה קשת
דלי גדי
דגים גדי
טלה גדי
דגים דלי
דלי דלי
טלה דלי
דגים דגים
תאומים 2021
סרטן 2021
אריה 2021
דלי דגים
קשת תאומים
שור 2021
בתולה 2021
מאזניים 2021
עקרב 2021
קשת 2021
גדי 2021
עקרב סרטן
מאזניים סרטן
עקרב אריה
עקרב וגדי
מאזניים וגדי
עקרב ודלי
טלה דגים
דלי 2021
דגים 2021
מאזניים אריה
עקרב בתולה
מאזניים בתולה
מאזניים ודלי
עקרב ודגים
גדי תאומים
גדי סרטן
גדי אריה
גדי בתולה
גדי מאזניים
גדי עקרב
גדי קשת
גדי גדי
גדי דלי
גדי דגים
עקרב ותאומים
מאזניים תאומים
קשת סרטן
קשת אריה
קשת בתולה
קשת מאזניים
קשת עקרב
קשת קשת
קשת גדי
קשת דלי
קשת דגים
עקרב ומאזניים
מאזניים מאזניים
עקרב ועקרב
מאזניים עקרב
עקרב וקשת
מאזניים וקשת
מאזניים ודגים
bottom of page