top of page
חיפוש

בחירת מקצוע כצו נשמה


מה תרצו להיות כשתהיו גדולים ?

מה עניתם כשהייתם ילדים ומה היום ? מאמינה שאצל רובכם התשובה השתנתה במהלך השנים. חשיפה לנושאים שונים, דמויות נערצות, הכוונת ההורים וכמובן סטאטוס ושכר הם שמנתבים את "מה שאנחנו רוצים להיות". רב הבנים בילדותם רוצים להיות גיבורים, כבאים, חיילים וכד', להיות חזקים ולהציל. אצל בנות כמו בנות, האפשרויות מגוונות יותר . הנטייה הנשית ולא לסקול אותי על המגדריות בבקשה, קשורה ליופי, טיפול, הנחייה והדרכה, מקצועות שיש בהם מגע אישי. עם ההתפתחות והשוויון יותר ויותר נשים פנו לכיוון ניהול, מדעים ותכנון, אבל אם תשאלו אותן בגיל 40 אם זה מה שמספק אותן רגשית, חלקן הגדול יענו בשלילה, אבל יציינו את האתגר, השכר, המעמד וזה טוב ויפה, אבל אם הייעוד הנשמתי הוא אחר, בשלב מסוים זה כבר לא יספיק והרצון לשינוי יגיע. חשוב לציין שלא אצל כל אחד העיסוק מהווה חשיבות גבוהה. אצל חלקנו הייעוד הוא בתחום הזוגי, המשפחתי ואחר ושם צריך לשים את הדגש. הנכון הוא לבחור דרך חיים מתוך צו נשמתי והכרת הכישורים שעמם הגענו וממקום זה לפתח קריירה. למשל אדם עם כישרון מוסיקלי שהמוסיקה היא חייו. יש מי שישאף להיות מפורסם וינתב דרכו להופעות, פרסום וממון ואחר עם אותו כשרון יעדיף ללמד או לטפל בעזרת מוזיקה כי בוער בו הרצון לטפל ולעזור ויש את זה שלא יעשה עם זה כלום בתחום הקריירה, אלא ינגן להנאתו בלבד ויעבוד במשהו שלא קשור בכלל כי צריך להתפרנס. השניים הראשונים מתפרנסים מהכישרון וממה שהנשמה שלהם רוצה וזה מצוין, אצל השלישי לא. יכול להיות שחייו טובים, אבל תמיד ירגיש את הכמיהה למשהו אחר וחוסר סיפוק וכשיגיע לשנות הארבעים יגיע גם המשבר כי זה הגיל של חשבונות הנפש, מה רציתי, מה עשיתי, מה הלאה ? כל בוקר אקום למשרד ואתעסק עם הניירת ? ייאוש ! וחוסר הסיפוק משליך על תחומים אחרים וזו הסכנה הגדולה ביותר. הרס בתחומים אחרים בשל חוסר שביעות רצון בתחום מסוים.

חשוב לעודד ילדים לעשות מה שהם אוהבים וטובים בו, לנתב דרכם להגשמה. עשייה של הייעוד מביאה את השפע שלה. חשוב גם לעודד עצמנו ואת הסובבים אותנו. לא לפחד משינוי אם יצאנו לדרך שאינה מספקת עבורנו ולשנות כיוון. . גוף נפש, רוח ונשמה שלובים זה בזה ולמען בריאות נפשית ופיזית המכלול צריך להיות מאוזן.

אם אתה מרגיש מתוסכל, רוצה שינוי ולא יודע למה, בוא אלי לפגישה ממקדת ומכוונת להתפתחות אישית ומקצועית וביחד נמצא את הדרך הנכונה בעבורך.

באהבה רבה,

חגית דאבוש 050-8344816

התאמת מזלות עקרב
התאמת מזלות קשת
התאמת מזלות גדי
התאמת מזלות דלי
התאמת מזלות דגים
שור טלה
תאומים טלה
סרטן טלה
בתולה טלה
אריה טלה
בתולה שור
שור שור
תאומים שור
סרטן שור
אריה שור
סרטן תאומים
שור תאומים
תאומים תאומים
אריה תאומים
בתולה תאומים
בתולה סרטן
שור סרטן
תאומים סרטן
סרטן סרטן
אריה סרטן
שור אריה
בתולה אריה
סרטן אריה
תאומים אריה
אריה בתולה
שור בתולה
בתולה בתולה
תאומים בתולה
סרטן בתולה
אריה אריה
שור מאזניים
בתולה מאזניים
תאומים מאזניים
סרטן מאזניים
אריה מאזניים
בתולה עקרב
שור עקרב
אריה עקרב
שור קשת
תאומים עקרב
סרטן עקרב
בתולה קשת
אריה קשת
תאומים קשת
סרטן קשת
בתולה גדי
שור גדי
תאומים גדי
אריה גדי
סרטן גדי
שור דלי
בתולה דלי
תאומים דלי
אריה דלי
סרטן דלי
דגים שור
סרטן דגים
תאומים דגים
אריה דגים
בתולה דגים
התאמת מזלות מאזניים
הורוסקופ 2021
מאזניים טלה
גדי טלה
דלי טלה
דגים טלה
טלה טלה
עקרב וטלה
קשת טלה
גדי שור
עקרב ושור
מאזניים ושור
דלי שור
טלה שור
קשת שור
טלה 2021
שור דגים
דלי תאומים
טלה תאומים
דגים תאומים
דלי סרטן
דגים סרטן
טלה סרטן
דגים אריה
דלי אריה
טלה אריה
דגים בתולה
דלי בתולה
טלה בתולה
דגים מאזניים
דלי מאזניים
טלה מאזניים
דגים עקרב
דלי עקרב
דלי קשת
טלה עקרב
דגים קשת
טלה קשת
דלי גדי
דגים גדי
טלה גדי
דגים דלי
דלי דלי
טלה דלי
דגים דגים
תאומים 2021
סרטן 2021
אריה 2021
דלי דגים
קשת תאומים
שור 2021
בתולה 2021
מאזניים 2021
עקרב 2021
קשת 2021
גדי 2021
עקרב סרטן
מאזניים סרטן
עקרב אריה
עקרב וגדי
מאזניים וגדי
עקרב ודלי
טלה דגים
דלי 2021
דגים 2021
מאזניים אריה
עקרב בתולה
מאזניים בתולה
מאזניים ודלי
עקרב ודגים
גדי תאומים
גדי סרטן
גדי אריה
גדי בתולה
גדי מאזניים
גדי עקרב
גדי קשת
גדי גדי
גדי דלי
גדי דגים
עקרב ותאומים
מאזניים תאומים
קשת סרטן
קשת אריה
קשת בתולה
קשת מאזניים
קשת עקרב
קשת קשת
קשת גדי
קשת דלי
קשת דגים
עקרב ומאזניים
מאזניים מאזניים
עקרב ועקרב
מאזניים עקרב
עקרב וקשת
מאזניים וקשת
מאזניים ודגים
bottom of page