top of page
חיפוש

מרקורי ברטרו במזל תאומים התקשורתיושוב אחרי 3 חודשים בערך, מרקורי כוכב התקשורת מתחיל בתאריך 29/5/2021 רטרו (נסיגה) והפעם במזל תאומים שהוא שליטו.

הנסיגה תסתיים ב 22/6/2021, אבל מורגשת כבר ותורגש גם לפחות שבוע לאחר הנסיגה, למרות שבעוצמה פחותה.


מה מרקורי רוצה מאתנו?

מרקורי מעורר ומפעיל את הנושא עליו הוא משפיע במפת הלידה וכשהוא בתאומים זה יהיה קשור לתקשורת בקונסטלציה מסוימת. אם לדוגמא תאומים במפת הלידה קשור לנושא החברתי, מרקורי יציף לבעל המפה סוגיות הקשורות לנושא זה. זה יכול להתבטא בגילויים ותובנות לגבי חבר, זה יכול לעורר לפעול בנושא חברתי אידיאליסטי, הומניטרי, אם הוא ניסה ליצור קשר עם ארגון וזה לא ממש הצליח, פתאום זה ישתחרר ויקרה ומצד שני גם יכול לעורר עניין מול ארגון, שצריך לפתור.

מרקורי מרגיש נוח בתאומים, שכן, כאמור הוא שליטו ובמיקום זה הוא מעורר שאלות ומחפש ידע ותשובות.

צריך לשים לב בתקופה זו, בעקר במציאות העכשווית, לבדוק מה מהידיעות שעוברות אלינו נכונות ומה פייק ניוז, מה חשוב באמת ומה לא. חשוב מאד לעצור ולהתחבר רגע, לעבד ולסנן לפני שאנחנו יורים מילים או פועלים.

יש שיעור גלובלי חשוב כעת של הקשבה, להעמיק, לתקשר באופן מילולי ואחר.

להיזהר יותר מתמיד מרכילות שיוצאת מאתנו ומזו שמגיעה אלינו.


בהיבט אחר לגמרי, הנסיגה יכולה לשחרר תקיעות בנושא לימודים, להציף נושאים שנגענו בהם ופתאום מרגיש מעניין להוסיף ידע נוסף. או כאלה שהתקשינו בהם ופתאום המוח מתבהר.


יחד עם זאת צריך לשים לב לניידים, לבדוק שהם אתנו, שהם טעונים ורגע לפני ששולחים Send להסתכל שוב שהנמען הוא באמת הנכון.


כדי להבין את מרקורי בתאומים דמו אנטנה שיוצאת מראשכם ומזרימה מידע בקצב מסחרר כשמדי פעם נוצר קצר.


כדי לבדוק את מיקום השפעת הנסיגה עליכם באופן אישי ובכלל להתחבר לאנרגיה האישית כדי להתכוונן ולהפיק את המירב מהנתונים האישיים, מומלץ לעשות מפה אסטרולגית אישית ובשביל זה יש אותי.


הפיקו את המירב מהמידע הזורם אליכם ומכם וזכרו לאהוב תמיד כי אהבה היא מהות הכל.


באהבה,

חגית דאבוש – אסטרולוגית ומטפלת אלטרנטיבית לשינוי תודעתי – 050-8344816

מאפשרת לרפא את הגוף והנפש, להתחזק ולחוש אהובים תוך כדי שינוי תודעתי ואנרגטי. משלבת בהתאם לצורך האישי ACCESS BARS, Nlp דמיון מודרך ועוד

כרטיס דיגיטלי ליצירת קשר בקלות ובמהירות: https://www.dibiz.com/hagitdab1Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
התאמת מזלות עקרב
התאמת מזלות קשת
התאמת מזלות גדי
התאמת מזלות דלי
התאמת מזלות דגים
שור טלה
תאומים טלה
סרטן טלה
בתולה טלה
אריה טלה
בתולה שור
שור שור
תאומים שור
סרטן שור
אריה שור
סרטן תאומים
שור תאומים
תאומים תאומים
אריה תאומים
בתולה תאומים
בתולה סרטן
שור סרטן
תאומים סרטן
סרטן סרטן
אריה סרטן
שור אריה
בתולה אריה
סרטן אריה
תאומים אריה
אריה בתולה
שור בתולה
בתולה בתולה
תאומים בתולה
סרטן בתולה
אריה אריה
שור מאזניים
בתולה מאזניים
תאומים מאזניים
סרטן מאזניים
אריה מאזניים
בתולה עקרב
שור עקרב
אריה עקרב
שור קשת
תאומים עקרב
סרטן עקרב
בתולה קשת
אריה קשת
תאומים קשת
סרטן קשת
בתולה גדי
שור גדי
תאומים גדי
אריה גדי
סרטן גדי
שור דלי
בתולה דלי
תאומים דלי
אריה דלי
סרטן דלי
דגים שור
סרטן דגים
תאומים דגים
אריה דגים
בתולה דגים
התאמת מזלות מאזניים
הורוסקופ 2021
מאזניים טלה
גדי טלה
דלי טלה
דגים טלה
טלה טלה
עקרב וטלה
קשת טלה
גדי שור
עקרב ושור
מאזניים ושור
דלי שור
טלה שור
קשת שור
טלה 2021
שור דגים
דלי תאומים
טלה תאומים
דגים תאומים
דלי סרטן
דגים סרטן
טלה סרטן
דגים אריה
דלי אריה
טלה אריה
דגים בתולה
דלי בתולה
טלה בתולה
דגים מאזניים
דלי מאזניים
טלה מאזניים
דגים עקרב
דלי עקרב
דלי קשת
טלה עקרב
דגים קשת
טלה קשת
דלי גדי
דגים גדי
טלה גדי
דגים דלי
דלי דלי
טלה דלי
דגים דגים
תאומים 2021
סרטן 2021
אריה 2021
דלי דגים
קשת תאומים
שור 2021
בתולה 2021
מאזניים 2021
עקרב 2021
קשת 2021
גדי 2021
עקרב סרטן
מאזניים סרטן
עקרב אריה
עקרב וגדי
מאזניים וגדי
עקרב ודלי
טלה דגים
דלי 2021
דגים 2021
מאזניים אריה
עקרב בתולה
מאזניים בתולה
מאזניים ודלי
עקרב ודגים
גדי תאומים
גדי סרטן
גדי אריה
גדי בתולה
גדי מאזניים
גדי עקרב
גדי קשת
גדי גדי
גדי דלי
גדי דגים
עקרב ותאומים
מאזניים תאומים
קשת סרטן
קשת אריה
קשת בתולה
קשת מאזניים
קשת עקרב
קשת קשת
קשת גדי
קשת דלי
קשת דגים
עקרב ומאזניים
מאזניים מאזניים
עקרב ועקרב
מאזניים עקרב
עקרב וקשת
מאזניים וקשת
מאזניים ודגים
bottom of page