top of page
חיפוש

ונוס בסרטןונוס היפה, מייצגת את היופי והאהבה, הרמוניה, צמיחה וגם הנאה.

אך, למרות היופי והחן היא גם עקשנית כשצריך.

דרך ונוס במפה אנו מבינים את הצרכים הרגשיים שלנו, את דרך התנהלותנו במערכות יחסים, את הערך העצמי ומה לא עובד בשבילנו בתחומים אלה וממקום זה אפשר לעבוד על שיני הדפוסים למציאת האיזון וההרמוניה עם עצמנו ועם האחר.

היום ה 3/6/2021 עוברת ונוס למזל סרטן ששליטו הוא הירח הרגשי ותשהה שם עד ה 27/6/2021.

במזל סרטן יותר מכל ונוס מחפשת בטחון. התחום הדומיננטי בו חיפוש הבטחון אצל כל אחד מאתנו מורגש בתקופת המעבר הוא בהתאם למיקום מזל סרטן במפת הלידה האישית.

כלומר, אם מזל סרטן במפה האישית קשור למערכות יחסים זה יהיה בתחום זה ואם קשור לקריירה, אז בטחון תעסוקתי וכד'.

אבל מעבר לנושא הדומיננטי ונוס מעצימה את הצורך שלנו בביטחון רגשי במערכות היחסים, במשפחה, בנדל"ן ובשורשים שהם המדינה והגישה לנושאים אלה היא רגשית בעקרה.

הוסיפו לכך את מרקורי שברטרו במזל תאומים בימים אלה ואנחנו מקבלים חגיגה רגשית.

כל אי הבנה בחסות מרקורי הנסוג, תקבל חיזוק מוונוס הרגישה.

אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעבור בשלום ואף לשפר את ההרגשה בתקופה הזו?

קודם כל לזכור בכל אי הבנה כשהרגש מתפרץ, שהאנרגיה הזאת קיימת. להיות מודעים שהרגישות וחוסר הוודאות מוקצנים. כשהידיעה קיימת, אפשר לעצור רגע ולחשוב במה זה נוגע בי? מה זה מעורר בי? האם הבנתי את הסיטואציה נכון? הרי הפרשנות היא לחלוטין סובייקטיבית ועכשיו רגשית מתמיד.

לבדוק איך אפשר ליצור תחושת בטחון אישית ואם היא קיימת לטפח אותה אף יותר ולהתענג עליה.

אם יש רצון להישאר בפינה היפה בבית ולא לצאת, זה בסדר.

אם הרצון הוא לזמן רב יותר אם הפרטנר, הקדישו לכך

ואם הרצון הוא להגיע לבית, זה הזמן לגבש תוכנית רצינית להגשים.


מנפו אנרגיה זו לקירוב לבבות ולפיתוח תחושת הבטחון והעצמאות הרגשית.


וזכרו לאהוב תמיד כי אהבה היא מהות הכל.


באהבה,

חגית דאבוש – אסטרולוגית ומטפלת אלטרנטיבית לשינוי תודעתי – 050-8344816

מאפשרת לרפא את הגוף והנפש, להתחזק ולחוש אהובים תוך כדי שינוי תודעתי ואנרגטי. משלבת בהתאם לצורך האישי ACCESS BARS, Nlp דמיון מודרך ועוד

כרטיס דיגיטלי ליצירת קשר בקלות ובמהירות: https://www.dibiz.com/hagitdab1

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
התאמת מזלות עקרב
התאמת מזלות קשת
התאמת מזלות גדי
התאמת מזלות דלי
התאמת מזלות דגים
שור טלה
תאומים טלה
סרטן טלה
בתולה טלה
אריה טלה
בתולה שור
שור שור
תאומים שור
סרטן שור
אריה שור
סרטן תאומים
שור תאומים
תאומים תאומים
אריה תאומים
בתולה תאומים
בתולה סרטן
שור סרטן
תאומים סרטן
סרטן סרטן
אריה סרטן
שור אריה
בתולה אריה
סרטן אריה
תאומים אריה
אריה בתולה
שור בתולה
בתולה בתולה
תאומים בתולה
סרטן בתולה
אריה אריה
שור מאזניים
בתולה מאזניים
תאומים מאזניים
סרטן מאזניים
אריה מאזניים
בתולה עקרב
שור עקרב
אריה עקרב
שור קשת
תאומים עקרב
סרטן עקרב
בתולה קשת
אריה קשת
תאומים קשת
סרטן קשת
בתולה גדי
שור גדי
תאומים גדי
אריה גדי
סרטן גדי
שור דלי
בתולה דלי
תאומים דלי
אריה דלי
סרטן דלי
דגים שור
סרטן דגים
תאומים דגים
אריה דגים
בתולה דגים
התאמת מזלות מאזניים
הורוסקופ 2021
מאזניים טלה
גדי טלה
דלי טלה
דגים טלה
טלה טלה
עקרב וטלה
קשת טלה
גדי שור
עקרב ושור
מאזניים ושור
דלי שור
טלה שור
קשת שור
טלה 2021
שור דגים
דלי תאומים
טלה תאומים
דגים תאומים
דלי סרטן
דגים סרטן
טלה סרטן
דגים אריה
דלי אריה
טלה אריה
דגים בתולה
דלי בתולה
טלה בתולה
דגים מאזניים
דלי מאזניים
טלה מאזניים
דגים עקרב
דלי עקרב
דלי קשת
טלה עקרב
דגים קשת
טלה קשת
דלי גדי
דגים גדי
טלה גדי
דגים דלי
דלי דלי
טלה דלי
דגים דגים
תאומים 2021
סרטן 2021
אריה 2021
דלי דגים
קשת תאומים
שור 2021
בתולה 2021
מאזניים 2021
עקרב 2021
קשת 2021
גדי 2021
עקרב סרטן
מאזניים סרטן
עקרב אריה
עקרב וגדי
מאזניים וגדי
עקרב ודלי
טלה דגים
דלי 2021
דגים 2021
מאזניים אריה
עקרב בתולה
מאזניים בתולה
מאזניים ודלי
עקרב ודגים
גדי תאומים
גדי סרטן
גדי אריה
גדי בתולה
גדי מאזניים
גדי עקרב
גדי קשת
גדי גדי
גדי דלי
גדי דגים
עקרב ותאומים
מאזניים תאומים
קשת סרטן
קשת אריה
קשת בתולה
קשת מאזניים
קשת עקרב
קשת קשת
קשת גדי
קשת דלי
קשת דגים
עקרב ומאזניים
מאזניים מאזניים
עקרב ועקרב
מאזניים עקרב
עקרב וקשת
מאזניים וקשת
מאזניים ודגים
bottom of page