top of page
חיפוש

איך להצליח בעזרת שימוש בהצלחות קודמות


טיפים להצלחה
טיפים להצלחה

איך להצליח בעזרת שימוש בהצלחות קודמות

כולנו חווים הצלחות וכישלונות לאורך חיינו. ההצלחות שלנו מרוממות, מרגשות ויכולות לתת לנו השראה ומוטיבציה, בעוד שהכישלונות שלנו יכולים ללמד אותנו מה לא לעשות.


מה אם היינו יכולים להשתמש בהצלחות שלנו כדי ליצור הצלחה נוספת?

זה בדיוק מה שעולם הקואצינג בשילוב NLP עושה בהצלחה.

קואצ'ינג הוא תהליך שמסייע לאנשים להשיג את מטרותיהם, וNLP הוא תחום של מדעי המוח העוסק בדרך שבה אנחנו משתמשים בשפה כדי ליצור את המציאות שלנו.

על ידי שילוב של קואצינג וNLP אנחנו יכולים ללמוד מההצלחות שלנו וליישם את הידע הזה כדי ליצור הצלחה נוספת. הנה כמה טיפים איך לעשות את זה:

  1. היזכר בהצלחות שלך - מהן ההצלחות הגדולות ביותר שלך בחיים? בחיים האישיים והמקצועיים

  2. איך הרגשת כשפעלת להשיג את ההצלחה הזאת? מה גרם לך להצליח? היזכרות בהצלחות שלך, מגרה את המוח ליצור שוב מאותה הצלחה.

  3. פרק את ההצלחה שלך לחלקים קטנים - מה היו הצעדים שעשית כדי להשיג את המטרה שלך, להצליח? פירוק ההצלחה שלך לחלקים קטנים, הופכת אותה לקלה יותר לשכפול עבורך.

  4. זהה את הכישורים והתכונות שעזרו לך להשיג את ההצלחה - איזה יכולות שקיימות בך, עזרו לך להגיע להצלחה? רשום את כולן. עוף על עצמך. זה לא הזמן להיות צנוע או ביישן.

  5. תכנן את ההצלחה הבאה שלך.- מה אתה רוצה להשיג בעתיד? פרט ודמיין את התוצאה בצורה מוחשית עד כמה שאתה יכול. כאשר אתה מתכנן את ההצלחה הבאה שלך, אתה מפעיל את המוח שלך לעבודה על השגתה.

  6. חבר את הכישורים שלך להצלחה הבאה - חשוב איך כל תכונה או יכולת שיש בך, לפי מה שרשמת בסעיף 4, יכולה לשמש אותך בדרך להצלחה הבאה גם אם היא בתחום אחר.

  7. פעל כאן ועכשיו - הדרך הטובה ביותר ליצור הצלחה היא לפעול. אל תדאג אם אתה לא יודע הכל, אף פעם לא יודעים הכל. פשוט התחל לפעול, אתה תלמד תוך כדי תנועה. אתה יכול להצליח כבר מעכשיו

  8. אל תפחד להיכשל. כולם נכשלים לפעמים. הדבר החשוב הוא ללמוד מהכישלונות ולשפר את עצמך.

על ידי ביצוע הטיפים האלה, אתה יכול ללמוד מההצלחות שלך וליישם את הידע הזה כדי ליצור הצלחה נוספת. אז למה אתה מחכה?

התחל היום את התהליך לזיהוי הכישורים להצלחה והתחל לפעול מיידית.

ע"י ביצוע הטיפים האלה, אתה יכול לייצר הצלחות גדולות אפילו יותר מהקודמות.

יש לך את זה. כל הכישורים האלה קיימים בך.

אתה אלוף כמו שאתה.


בהצלחה!


חגית דאבוש – מאמנת לשינוי תודעתי ודפוסי חשיבה


לליווי בתהליך שינוי פנימי עמוק צור קשר 050-8344816Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
התאמת מזלות עקרב
התאמת מזלות קשת
התאמת מזלות גדי
התאמת מזלות דלי
התאמת מזלות דגים
שור טלה
תאומים טלה
סרטן טלה
בתולה טלה
אריה טלה
בתולה שור
שור שור
תאומים שור
סרטן שור
אריה שור
סרטן תאומים
שור תאומים
תאומים תאומים
אריה תאומים
בתולה תאומים
בתולה סרטן
שור סרטן
תאומים סרטן
סרטן סרטן
אריה סרטן
שור אריה
בתולה אריה
סרטן אריה
תאומים אריה
אריה בתולה
שור בתולה
בתולה בתולה
תאומים בתולה
סרטן בתולה
אריה אריה
שור מאזניים
בתולה מאזניים
תאומים מאזניים
סרטן מאזניים
אריה מאזניים
בתולה עקרב
שור עקרב
אריה עקרב
שור קשת
תאומים עקרב
סרטן עקרב
בתולה קשת
אריה קשת
תאומים קשת
סרטן קשת
בתולה גדי
שור גדי
תאומים גדי
אריה גדי
סרטן גדי
שור דלי
בתולה דלי
תאומים דלי
אריה דלי
סרטן דלי
דגים שור
סרטן דגים
תאומים דגים
אריה דגים
בתולה דגים
התאמת מזלות מאזניים
הורוסקופ 2021
מאזניים טלה
גדי טלה
דלי טלה
דגים טלה
טלה טלה
עקרב וטלה
קשת טלה
גדי שור
עקרב ושור
מאזניים ושור
דלי שור
טלה שור
קשת שור
טלה 2021
שור דגים
דלי תאומים
טלה תאומים
דגים תאומים
דלי סרטן
דגים סרטן
טלה סרטן
דגים אריה
דלי אריה
טלה אריה
דגים בתולה
דלי בתולה
טלה בתולה
דגים מאזניים
דלי מאזניים
טלה מאזניים
דגים עקרב
דלי עקרב
דלי קשת
טלה עקרב
דגים קשת
טלה קשת
דלי גדי
דגים גדי
טלה גדי
דגים דלי
דלי דלי
טלה דלי
דגים דגים
תאומים 2021
סרטן 2021
אריה 2021
דלי דגים
קשת תאומים
שור 2021
בתולה 2021
מאזניים 2021
עקרב 2021
קשת 2021
גדי 2021
עקרב סרטן
מאזניים סרטן
עקרב אריה
עקרב וגדי
מאזניים וגדי
עקרב ודלי
טלה דגים
דלי 2021
דגים 2021
מאזניים אריה
עקרב בתולה
מאזניים בתולה
מאזניים ודלי
עקרב ודגים
גדי תאומים
גדי סרטן
גדי אריה
גדי בתולה
גדי מאזניים
גדי עקרב
גדי קשת
גדי גדי
גדי דלי
גדי דגים
עקרב ותאומים
מאזניים תאומים
קשת סרטן
קשת אריה
קשת בתולה
קשת מאזניים
קשת עקרב
קשת קשת
קשת גדי
קשת דלי
קשת דגים
עקרב ומאזניים
מאזניים מאזניים
עקרב ועקרב
מאזניים עקרב
עקרב וקשת
מאזניים וקשת
מאזניים ודגים
bottom of page