top of page

התאמת מזלות

כותרת התאמת מזלות.jpg

התאמת מזלות הוא נושא שמעניין רבים ואני נשאלת פעמים רבות איזה מזל מתאים לאיזה מזל, אז אני חייב להדגיש שהתאמה צריכה להיערך לפי נתוני מפה שלמה. לראות קודם כל מי האנשים המעורבים בקשר, כל אחד בפנים עצמו, מה השאיפות, התכונות והתזמון בחיים.

בשלב שני, בודקים התאמת מפות שכוללת 10 כוכבים שונים והקשרים ביניהם, שמראים אם יש אהבה, משיכה, יסודות לקשר יציב וארוך ועוד ועוד.

.

ובכל זאת בחרתי לכתוב קווים כלליים  לידע הכללי.

התחלתי עם התאמת מזל מאזניים לשאר המזלות ובמהלך הזמן אוסיף את שאר המזלות. 

למעבר למזל המבוקש לחץ על המזל המבוקש

bottom of page